Bostedet Nordlys, Bolig 1-3

Bostedet Nordlys er en § 108 institution, og er en del af Center for Autisme og Specialpædagogik i Københavns kommune.

Bostedet Nordlys er en § 108 institution, og er en del af Center for Autisme og Specialpædagogik i Københavns kommune.

Bostedet er beliggende på Amager, på det gamle Sundbyvangområde og er et bosted bestående af 3 boenheder. Der bor 4 udviklingshæmmede voksne borgere i hver bolig.

Borgerne på Nordlys er psykisk sårbare og har derfor brug for tæt pædagogisk støtte for at kunne trives og finde tryghed i deres hverdag. Alle borgerne har uhensigtsmæssige handlemønstre som kan komme til udtryk ved selvdestruktive og/eller udadrettede handlinger.

På Nordlys har vi fokus på at skabe et så godt liv for borgerne som muligt. Dette gøres gennem en veldefineret pædagogik hvor nogle af nøgleordene er struktur, genkendelighed, medbestemmelse, etik og individuelle støttesystemer, såsom visualisering i form af f.eks. boardmarker og pecs.

For at sikre en ensartet pædagogisk tilgang, arbejdes der med udførlige pædagogiske metodebeskrivelser.

Borgerne har alle et dagtilbud hvor de er i forskellige tidsrum. Når de er hjemme, følger de faste dagsprogrammer med varierende detaljerings grad.

Der afholdes jævnligt beboermøder hvor borgerne får relevante informationer og får mulighed for at udtrykke ønsker og behov, som herefter tilgodeses i det omfang det er muligt.

Borgerne er med varierende støtte med til at lave mad, gøre rent i deres lejligheder, gå ærinder i byen o.l.

Af øvrige aktiviteter kan nævnes koloniture en til to gange årligt både i Danmark og i udlandet for de af borgerne, der profiterer af dette, samt julearrangement for pårørende. På Sundbyvangområdet er der bl.a. varmtvands svømmehal og sansehave, som også benyttes.

Kontakt

+45 3287 7551