CAS 1, 1.C

På CAS 1.1.C bor der fire mænd og to kvinder i alderen 19 til 26 år.

På CAS 1.1 er der repræsenteret følgende diagnoser: autismespektrum forstyrrelser, epilepsi, psykiatriske lidelser, synshandicap og dysfagi.

Læs mere nedenfor.