CAS 1, Dagtilbuddet Cassen

Dagtilbuddet Cassen er et internt aktivitetstilbud for fem beboere fra CAS 1, stuen.

Cassen er som udgangspunkt oprettet med henblik på at skabe et særligt tilbud for fem beboere fra CAS 1 stuen, hvor alle borgere har en diagnose indenfor autismespektret og derudover har et synshandicap.

Der er tilknyttet tre medarbejdere i Cassen. En gennemgående fast medarbejder, der arbejder i tilbuddet mandag til fredag, samt to medarbejdere med fast tilknytning til CAS 1, stuen, som arbejder hver anden uge på Cassen.

Læs mere om tilbuddet nedenfor.