CAS 2

På CAS 2 bor 8 borgere med udviklingshæmning.

Botilbuddet CAS 2 er en skærmet enhed. Her bor 8 voksne med udviklingshæmning med varigt fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, hvor en del har psykiatriske sidebygninger. Samtlige borgere har brug for forudsigelighed, struktur og individuelt tilrettelagte dagsprogrammer.

Tilbuddet ligger på Amagerfælledvej 199 i stuen og 1. sal og er skabt med udgangspunkt i de borgere, som har vanskeligt ved at indgå i almindelige afdelinger, har brug for en særlig pædagogik eller for dem som er særligt følsomme overfor udefrakommende impulser eller andre menneskers lyde/adfærd.

Er du interesseret i mere information om Cas 2, kan du læse mere i menuen til højre.