CAS 3

CAS 3 er et botilbud, hvor der bor 31 borgere med udviklingshæmning.

I CAS 3 bor borgere med forskellige former for fysiske og psykiske handicaps og/eller med autismespektrumforstyrrelser. Fælles for dem alle er, at de profiterer af struktur og forudsigelighed.

Borgerne er mellem 20 – 82 år.