CAS 5/Nordlys

  • ""
CAS 5/Nordlys er bo- og dagtilbud for borgere med udviklingshæmning.

Målgruppen er mennesker med udviklingshæmning kombineret med diagnoser inden for autismespektret samt psykiatriske problemstillinger. Borgerne er kendetegnet ved i varierende grad at have behov for forudsigelige, strukturerede og individuelt tilrettelagte rammer samt en del fysisk og/eller psykisk (guidning) støtte til at klare de daglige gøremål og mestre deres tilværelse.

Er du interesseret i mere information om CAS 5’ målgruppe og de enkelte tilbud, så læs mere i menuen til højre.