Dagtilbuddet Nordlys

Dagtilbuddet Nordlys et dagtilbud omfattet af serviceloven § 104, og er en del af CAS 5/Nordlys.

Dagtilbuddet holder til i de ældre bygninger på Sundbyvang. Dagtilbuddets fysiske rammer består af fælles opholdsstuer og flere mindre rum. Der er en tilhørende have, samt grønne arealer udenfor døren. Derudover har vi ”sansestien” lige rundt om hjørnet.

Dagtilbuddet er et specialtilbud, der kan rumme borgere med mange forskellige behov. Tilbuddets pædagogik planlægges ud fra hver enkelt borgers behov. Aktiviteter, ture og struktur skabes og udføres i det omfang borgeren mestrer det. Tilbuddet råder over to afdelinger, endvidere har Dagtilbuddet tre busser. Den ene af disse kaldes for Naturbussen, og den kører ud hver dag, med de samme 3 borgere.

En del af borgerne har få eller ingen sociale kompetencer, andre profitere af at være i mindre grupper enten i huset eller på tur. Funktionsevneniveauet spænder fra 6 måneder til 6 år indenfor de forskellige udviklingsområder. Borgerne har brug for støtte på daglig basis, nogle har brug for tæt personalekontakt hele tiden, andre har dagsprogrammer hængene, her bruges piktogrammer eller billeder af borgeren selv.

Borgerne tilbydes aktiviteter hvor de kan indgå i forskellige relationer til de øvrige borgere, dette mestre borgerne i større eller mindre omfang.  Alle borgere tilbydes et fællesskab, hvor de kan gå til og fra. At tage på ture ud af huset med borgerne giver rigtig gode relationer og positive referencerammer.

Omsorg er for os, at se på borgerens dagsform og hjælpe dem med at håndtere dagligdagen. At overholde dagsprogrammet er omsorg for borgeren. Det kan også være omsorgsfuldt at hjælpe dem med at begrænse deres valg på en dårlig dag. Omsorg er at være til stede for borgeren på deres præmisser.