Faglige metoder og tilgange

CAS arbejder løbende med at sikre medarbejdernes faglighed, og så vi tilbyder det bedst mulige for borgerne i CAS.

Når vi i CAS taler om faglighed er det fra mange forskellige vinkler. Faglighed er blandt andet de metoder og tilgange, vi bruger i det daglige arbejde med borgerne. Da målgruppen i CAS er borgere med autismespektrumforstyrrelser, og evt. psykiatriske tillægsdiagnoser, stiller det store krav til vores daglige arbejde.

Overordnet er tilbuddene i CAS kendetegnet ved, at metoder og tilgange skal tilpasses den enkelte borger, da det er meget varierende hvad der virker bedst for den enkelte. Vores mål er at sikre borgerne den støtte de har behov for, for at kunne opretholde en værdig og tryg dagligdag. Hver eneste borger på tilbuddene i CAS er et ganske unikt individ med helt egne ressourcer, behov, og ønsker om eget liv. Et unikt menneske, der må mødes og møder både medborgere og medarbejdere på hver sin måde. Det gør arbejdet på tilbuddene både komplekst, men også interessant og varieret.

Faglighed er også mange flere ting. Det handler f.eks. også om hvordan vi arbejder med struktur, etik, autismeforståelse og dokumentation.