Pårørende

I CAS vægter vi samarbejdet med pårørende højt. Pårørende har en helt unik viden om netop deres familiemedlem og er dermed en central kilde til information, hvilket også spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger.

Centerråd

I CAS' centerråd mødes medarbejdere og pårørende for at drøfte udviklingen af CAS' bo- og dagtilbud.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Alle borgere i Socialforvaltningen tilbydes at deltage i en brugertilfredshedsundersøgelse én gang årligt.

CAS Bladet

CAS Bladet er Center for Autisme og Specialpædagogiks medarbejderblad, men kan sagtens læses af dig, der er nysgerrig på, hvad CAS er.