Pårørende

I CAS vægter vi samarbejdet med pårørende højt. Pårørende har en helt unik viden om netop deres familiemedlem og er dermed en central kilde til information, hvilket også spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger.

""

Brugertilfredshedsundersøgelse

Alle borgere i Socialforvaltningen tilbydes at deltage i en brugertilfredshedsundersøgelse én gang årligt.
""

CAS Bladet

CAS Bladet var Center for Autisme og Specialpædagogiks medarbejderblad. Sidste nummer udkom december 2018.