Center for Autisme og Specialpædagogik

Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS) stiller dag- og botilbud til rådighed for 128 voksne borgere med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske tillægsdiagnoser.

CAS består af 5 botilbud med døgndækning, 6 dagtilbud og 1 aftentilbud. Vores tilbud ligger fordelt i København på Amager og Nordvest. 

CAS er et centerfællesskab under Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen, Københavns kommune. 

""

Kompetenceudvikling

I CAS prioriterer vi kompetenceudvikling af medarbejderne højt. Læs her, hvad du som ansat i CAS bliver tilbudt af ny faglig viden.

Praktik i CAS

CAS tager i mod praktikanter fra pædagoguddannelsen, der er i enten 2. og 3. praktik.

Kontakt centerledelsen

Find kontaktoplysninger til centerchef og botilbudsledere i Center for Autisme og Specialpædagogik.