Center for Autisme og Specialpædagogik

Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS) er et centerfællesskab under Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen, Københavns kommune. Centrets stiller dag- og botilbud til rådighed for voksne borgere med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske tillægsdiagnoser.

CAS består af 7 botilbud med døgndækning, 10 dagtilbud og 1 aftentilbud. Vores botilbud ligger fordelt i København på Amager, Nørrebro, Østerbro og Nordvest. 

""

Kompetenceudvikling

I CAS prioriterer vi kompetenceudvikling af medarbejderne højt. Læs her, hvad du som ansat i CAS, kan blive tilbudt af ny faglig viden.

Praktik i CAS

Kære pædagogstuderende - velkommen til CAS.

Bliv frivillig cykelpilot

Alle har ret til vind i håret. CAS er på en vigtig mission, vil du være med?