Center for Autisme og Specialpædagogik

Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS) er et centerfællesskab i Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen i Københavns kommune. Centrets formål er at stille dag- og botilbud til rådighed for voksne borgere med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske tillægsdiagnoser.

CAS består af 7 botilbud med døgndækning, 10 dagtilbud og 1 aftentilbud. Vores botilbud ligger fordelt i København på Amager, Nørrebro, Østerbro og Nordvest. 

Pårørende

Er du pårørende eller værge til en borger i CAS, kan du finde mere information her.
""

CAS Bladet

CAS Bladet er Center for Autisme og Specialpædagogiks medarbejderblad.

Bliv frivillig cykelpilot

Alle har ret til vind i håret. CAS er på en vigtig mission, vil du være med?