Kompetenceudvikling

  • ""

Introkursus i CAS

I CAS prioriterer vi kompetenceudvikling af medarbejderne højt. Læs her, hvad du som ansat i CAS bliver tilbudt af ny faglig viden.

I Center for Autisme og Specialpædagogik går vi op i medarbejdere og lederes kompetenceudvikling. Det betyder, at vi tager stilling til hvilke opgaver, vi løser, og hvilke kompetencer vi behøver for at løse vores opgaver optimalt.

CAS består af socialpædagogiske bo- og dagtilbud, hvor den primære faggruppe er pædagoger. Vi arbejder målrettet tværfagligt – socialpædagogisk og sundhedsfagligt - og er af den overbevisning, at sundhedsfaglige opgaver godt kan løftes af pædagogisk personale med den rette instruktion og forståelse for dette.