Pårørenderåd CAS 6

Her kan du læse om pårørenderådet på Nørrebro Vænge, der mødes minimum 4 gange årligt.

Rådets ansvar og formål  er:

Samarbejde mellem beboer, ledelse/medarbejdere.

Pårørenderådet tager udgangspunkt i Københavns ” Pårørendepolitik for borgere der har et handicap ”

Det overordnede formål for pårørenderådet er at sikre størst mulig kvalitet i indsatsen for beboerne på Botilbuddet Nørrebro Vænge.

Arbejdet i pårørenderådet tager udgangspunkt i:

  • Dialog og samarbejde
  • Information og inddragelse (under hensyn til borgerens ret til selvbestemmelse)
  • At pårørende er en vigtig ressource i beboernes tilværelse.

Konkret betyder det, at pårørenderådet vil have fokus på:

  • Kvaliteten i det sociale og pædagogiske indsats
  • Kvaliteten af de fysiske rammer (muligheder og begrænsninger)
  • Være synlig overfor forvaltning og politikere
  • Formidle information til den samlede kreds af pårørende.
  • Inddrage og drøfte relevante temaer, der har betydning for beboernes livskvalitet.

Medlemmer af pårørenderådet

CAS 6's pårørenderåd har følgende medlemmer:                                                         
Hanne Sørensen (formand ), tlf: 27 47 00 00, mail: hk@somersault.dk

Katja Rasmusen, tlf: 23 47 86 01, mail: katjamanna@gmail.com

Eleonora Lewan, tlf: 61 36 08 37, mail: lewan21@gmail.com

Per Skadhauge, tlf: 23 29 51 54, mail: perskadhauge@gmail.com

Per Larsen, tlf: 40 25 75 63, mail: per.larsen150@gmail.com

Fra botilbuddet deltager bl.a.:

Rasmus Valentin Sommer (botilbudsleder) , mail: EK09@kk.dk og tlf.: 27641775

Har du spørgsmål, der vedrører pårørende, så er du altid velkommen til at kontakte rådets medlemmer.