Center for Autisme og Specialpædagogik

Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS) er et centerfællesskab i Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen i Københavns kommune. Centrets formål er at stille dag- og botilbud til rådighed for voksne borgere med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske tillægsdiagnoser.

CAS består af 5 botilbud med døgndækning, en række dagtilbud og 1 aftentilbud. Vores botilbud ligger fordelt i København på Amager, Østerbro og Nordvest. Du kan læse mere om de enkelte tilbud under fanen "Vores tilbud"