Vores tilbud

""

CAS 1

CAS 1 er et botilbud for 36 borgere med varig nedsat funktionsevne.

CAS 2

På CAS 2 bor 8 borgere med udviklingshæmning.

CAS 3

CAS 3 er et botilbud, hvor der bor 31 borgere med udviklingshæmning.
""

CAS 5/Nordlys

CAS 5/Nordlys er bo- og dagtilbud for borgere med udviklingshæmning.

Musvågevej Syd

På Musvågevej Syd bor der 32 voksne med udviklingshæmning og multiple funktionsnedsættelser.
Gang på Musvågevej

Musvågevej Nord

Musvågevej Nord er et botilbud for voksne, der primært har autismespektrumforstyrrelser.