Vores tilbud

""

CAS 1

CAS 1 er et botilbud for 36 borgere med varig nedsat funktionsevne.

CAS 2

CAS 2 er en skærmet enhed og hjem for 8 borgere med udviklingshæmning.

CAS 3

CAS 3 er et botilbud, hvor der bor 31 borgere med udviklingshæmning.
""

CAS 5/Nordlys

CAS 5/Nordlys er bo- og dagtilbud for borgere med udviklingshæmning.

Musvågevej

På Musvågevej bor 50 fantastiske mennesker med nedsat funktionsevne. Musvågevej er delt op i en Nord- og Sydfløj.