Vores tilbud

CAS 1

CAS 1 er et botilbud for 36 borgere med varig nedsat funktionsevne.

CAS 2

CAS 2 "Solisterne" er hjem for 8 udviklingshæmmede borgere.

CAS 3

CAS 3 er et botilbud, hvor der bor 31 borgere med udviklingshæmning.

CAS 4/Det Runde Hus

CAS 4/Det Runde Hus er et botilbud for 27 borgere i alderen 18-40 år.

CAS 5/Nordlys

CAS 5/Nordlys er bo- og dagtilbud for borgere med udviklingshæmning.

Musvågevej

På Musvågevej bor 50 fantastiske mennesker med nedsat funktionsevne. Alle er de forskellige ligesom dig og mig.